Docent Wiskunde in Haarlem

Lyceum Sancta Maria; we leiden samen op voor méér dan een diploma!
Lyceum Sancta Maria in Haarlem staat als UNESCO-school voor een actieve deelname aan de wereld van vandaag én van morgen. Onze leerlingen gaan van school met meer dan een diploma: resultaten zijn in eerste instantie mooie cijfers, maar net zo belangrijk
zijn gedragingen en vaardigheden
 die leerlingen ontwikkelen om succesvol te zijn bij een vervolgopleiding, in een beroep en in de samenleving. Bovendien heeft elke leerling recht op goed onderwijs dat motiveert en uitdaagt om het beste uit zichzelf
te halen. Daarom zetten wij hoog in op het ontwikkelen van talent, zelfstandigheid en creativiteit. Deze uitgangspunten zijn verwoord in ons onderwijsconcept.

Medewerkers en leerlingen hebben oog voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om. Wij werken echt samen aan een lerende en dynamische organisatie.
Lyceum Sancta Maria heeft een eigen karakter, samen te vatten in vier kernwaarden: Kwaliteitsgericht, Uitdagend en creatief, Samen,  Ondernemend. Vanuit deze vier kernwaarden geven wij ons onderwijs in de breedste zin van het woord vorm, inhoud en kleur.
Wij verwachten van nieuwe collega’s dat zij actief deelnemen, zich herkennen in onze kernwaarden en open staan voor leren en de daarbij horende kwaliteit.
Sancta is tevens opleidingsschool en maakt deel uit van de Regionale Opleidingsschool Amstelland; een samenwerkingsverband met 16 VO-scholen en 6 opleidingsinstituten. Iedere student wordt begeleid en beoordeeld door werkplekbegeleiders, volgens de normen
die dit samenwerkingsverband heeft opgesteld.

Voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s die in staat zijn te inspireren, motiveren en coachen en die boeiend, eigentijds en toekomstgericht onderwijs geven. 
De volgende vacatures zijn vacant:

 • docent Frans 1e graad (circa 0,6- 0,8 fte)
 • docent Wiskunde 1e graad (1 fte)
 • docent Informatica 1e graad (circa 0,4 -0,6 fte)

Wij vragen:

 • Je hebt een eerstegraads bevoegdheid.
 • Je hebt enige lesgevende ervaring, lesgeven aan examenklassen is een pré.
 • Je bent een enthousiaste docent.
 • Je hecht waarde aan goed contact met leerlingen en collega's.
 • Je hebt leuke, frisse ideeën, bijvoorbeeld op het gebied van formatief evalueren.
 • Je bent bereid om, waar nodig, een stap extra te zetten, ook voor schoolgebonden activiteiten zoals mentoraat en open dagen.
 • Je hebt een actieve rol in vakgebonden extra activiteiten zoals Olympiade, DELF, excursies, uitwisseling en studiereizen.

Wij bieden:

 • Een dynamische baan in een ambitieuze leeromgeving.
 • Een salaris op basis van ervaring conform CAO-VO.
 • Uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
 • Volop ruimte om jezelf (verder) te ontwikkelen in een lerende organisatie.

 
Wil jij een bijdrage leveren aan onze ambities en met ons samenwerken aan goed onderwijs? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie!
 
Beginnende, startende docenten zijn meer dan welkom! Sancta biedt startende docenten een inductieprogramma aan, waarbij je intensief, individueel en groepsgericht begeleid en ondersteund wordt in je verdere professionalisering om na drie jaar basisbekwaam te
zijn. In het eerste jaar volg je trainings-en intervisiebijeenkomsten en krijg je een persoonlijke coach toegewezen.

Wil je meer weten over Lyceum Sancta Maria, kijk dan op
www.sanctamaria.nl

 
 

Solliciteer