Docent wiskunde in Utrecht

Onze school:
Het Trajectum College in Utrecht is een vmbo met 460 leerlingen en 55 medewerkers. We bieden vmbo-onderwijs in de volle breedte: naast de Basis en Kader Beroepsgerichte leerweg (BBL KBL) en de Theoretische leerweg (TL), bieden we nu ook 'HAVO op maat' aan.
We hebben een brede brugperiode, waarin alle leerlingen de kans krijgen één of meerdere vakken op een hoger niveau te volgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de TL leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om vakken op havo te doen.
Hoewel ons gebouw aan de rand van Overvecht staat, bevinden we ons middenin in het multiculturele wijkleven. We verrijken ons onderwijs door op allerlei manieren samen te werken met de omgeving en de leerlingen brengen ons motto ‘maak werk van je toekomst’
hier in de praktijk.
Bekijk dit filmpje om een goede indruk te krijgen van onze school, en neem ook eens een kijkje op de website van Trajectum College.

Ons onderwijs kenmerkt zich door:
Mijn Traject Mijn traject is een doordacht didactisch concept, waar meerdere vakken geïntegreerd aan
bod komen aan de hand van een vraagstuk uit de praktijk. We doen dit op een creatieve en innovatieve manier en we leggen verbinding met de beroepspraktijk en zijn daarom vooral praktisch.  (open de clickable
PDF
)

Doorlopende leerlijnen
We werken in kleine, hechte teams die verantwoordelijk zijn voor het onderwijsaanbod aan én de begeleiding van onze leerlingen in het 1e t/m het 4e jaar. Zo werken we samen om iedere leerling te begeleiden naar zijn/haar eigen top.

De leerling is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling
We stimuleren onze leerlingen om te ontdekken wat hun persoonlijke talenten zijn en hoe ze die het beste kunnen ontwikkelen. Dit doen we door de leerlingen veel te laten ervaren en door middel van feedback reflecteren op het leerproces. We helpen onze leerlingen
stap voor stap in het nemen verantwoordelijkheid en begeleiden hen in het maken van helpende keuzes.  En we helpen de leerlingen om hun gedroomde loopbaan te ontdekken door een breed profiel aan te bieden: Dienstverlening & Producten. Maar bovenal, we geloven
in onze leerlingen en laten hen dit voelen.

Op het Trajectum College:

 • Leren en werken we samen door te doen.
 • Denkt en doet iedereen mee
 • Mogen we fouten maken, en herstellen we deze vreedzaam.
 • Zijn we eigenaar van onze ontwikkelingen en resultaten    
 • Worden we begeleid richting onze eigen top.

Als eerste school in het voorgezet onderwijs dragen we het predicaat Vreedzame School. Via deze methode, een begrip in het basisonderwijs en aangepast aan het VO, leiden we onze leerlingen op tot democratische burgers, die zich gezamenlijk verantwoordelijk
voelen voor hun klas, school en wijk. We zijn gericht op ontwikkeling. We proberen uit of het anders, beter kan. Fouten maken mag, als je er maar van leert. Deze houding stimuleren we bij onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers.
Als docent ben je bij ons ook mentor. Je speelt een centrale rol in de begeleiding van leerlingen en bent het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Wat we in je zoeken:

 • Tweedegraadsbevoegdheid
 • De capaciteit om onze leerlingen écht te zien en met hen de verbinding aan te gaan
 • Taalgevoeligheid (bewust zijn van vaktermen / moeilijke begrippen en die uitleggen)
 • Pedagogische en didactische vaardigheden om het beste in de leerlingen naar boven te halen
 • Begrip en gevoel voor verschillende culturele achtergronden
 • Lef en creativiteit (docenten die doen én ondernemen)

Wij bieden:

 • Een team van betrokken collega's, we doen het samen
 • In kleine teams gericht werken aan onderwijsontwikkeling
 • Persoonlijke coaching en intervisie
 • Veel ruimte voor jouw ontwikkeling en het inbrengen van eigen ideeën
 • Een school waarin we ons verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van onze leerlingen en de resultaten die daarbij horen
 • Arbeidsvoorwaarden binnen de NUOVO scholengroep, met uitgebreide ontwikkel- en doorgroei mogelijkheden.

Solliciteer