Docent wiskunde Vrijeschool in Utrecht

Waldorf Utrecht is de middelbare vrijeschool-leerroute van het St-Gregorius College. Wij zijn een nieuwe stroom die in 2018 is gestart. Per jaar bouwen we er een leerjaar bij. Komend schooljaar bestaan we uit klas 7 t/m 10. 

Kernwaarden Waldorf Utrecht:
– Werken vanuit antroposofisch mensbeeld;
– Verzorgen van periodeonderwijs*;
– Scheppingskracht stimuleren;
– Kunstzinnigheid in alles;
– Kunst en ambachtsvakken;
– Verbinding met stad Utrecht

De vakdocent is actief in een 'pioniersomgeving'. Hij of zij moet in staat zijn om op een creatieve en flexibele manier vorm te geven aan de werkzaamheden. Dit betekent dat de kandidaat naast kennis en doorzettingsvermogen dient te beschikken over een ‘pioniersgeest’.
Een enthousiasmerend, scheppend en inspirerend vermogen, sterke communicatieve vaardigheden, en het kunnen (ver)binden van mensen zijn daarnaast belangrijke competenties. 

 *Op de vrijeschool worden naast vaklessen ook periodes gegeven. Een periode duurt ca 3 weken en omvat altijd de eerste 2 uur van de dag. De thema’s van de periode zijn gebaseerd op het vrijeschoolleerplan waarbij de ontwikkelingsfase van het kind het uitgangspunt
is.

Wij zoeken:
– Een bevlogen tweedegraads docent wiskunde per 1 augustus 2021 voor 0,7 tot 1 fte, uren in overleg;
– Iemand die zowel periodeonderwijs als vaklessen kan geven (klas 7 en 8);
– Een leerkracht die de volgende lesgevende taken uitvoert:
o verzorgen periodeonderwijs (10 periodes per jaar)
o verzorgen vaklessen
o pedagogische en praktische vergaderingen bijwonen
o 10-minutengesprekken voeren
o getuigschriften maken
– Iemand die helpt bij het doorontwikkelen van de leerlijn wiskunde;
– Iemand die meedenkt over evaluatie en bijstelling implementatie/onderwijsprogramma;

Van de docent verwachten we:
Persoonlijk:
– het nemen van verantwoordelijkheid en initiatieven;
– een bewuste levenshouding in verbinding met jezelf en je omgeving;
– het midden in de wereld en de stad staan;
– werken vanuit persoonlijke bezieling, enthousiasme en met passie voor het vak;
– nieuwsgierigheid, voortdurend werken aan eigen ontwikkeling;
– moed, niet schromen om ongebaande paden te bewandelen;
– sterk zijn in zelfstandig werken en samenwerken;
– organisatiesensitiviteit.

Pedagogisch:
– scholing in de vrijeschoolpedagogiek;
– lesgeven vanuit de ontwikkelingspsychologie van de vrijeschool;
– in het leerproces het aanspreken van de hele mens en het openen van de wereld voor de leerlingen;
– het voor ogen hebben van vrije oordeelsvorming en zelfstandige besluitvorming als leidend doel.

Didactisch:
– werken vanuit de kunstzinnigheid in alles;
– werken vanuit het antroposofisch mensbeeld;
– ontwikkelen van eigen lessen en periodes met als vertrekpunt het leerplan van voortgezet vrijeschoolonderwijs;
– oog hebben voor de groep en voor differentiatie op het individu;
– het baseren van onderwijs op waarneming en beleving en in de lessen scheppen van een rijke context;
– in staat zijn om werkelijk, los van de eigen ideeën en projecties de leerling te zien in zijn hele zijn, om vervolgens aan te sluiten bij het punt waar het kind zich bevindt in zijn of haar ontwikkeling. 

Solliciteer