Leraar / coach Wiskunde in Nieuw-Vennep

HVX
Binnen onze afdeling HVX wordt gewerkt met een onderwijsmethode die door onze docenten zelf is ontwikkeld, op grond van onderwijskundig onderzoek en een visie op wat leerlingen nodig hebben om in onze complexe samenleving te kunnen functioneren.
Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en hun keuzes en leeropbrengst te verantwoorden, naar zichzelf, medeleerlingen, hun ouders en leraar-coaches. We gaan hierbij uit van ‘Building Learning Power’, een raamwerk ontwikkeld
door onderwijskundige Guy Claxton.
Leerlingen werken met een persoonlijk periodeplan dat zij – indien nodig met hulp van hun coach – zelf opstellen. Op die planning staat een gevarieerd aantal onderzoeken (quests) en routes (het oefenen van vaardigheden), passend bij het niveau waarop de leerling
wil werken. Een aantal onderzoeken wordt ondersteund door lessen (bloX), maar lang niet allemaal.
Door de flexibele indeling van de leertijd kunnen leerlingen uitstromen met een diploma dat past bij hun ambitie. Aan samenwerken en saamhorigheid wordt veel aandacht besteed. De dag wordt gezamenlijk gestart en geëindigd en de leerlingen kunnen hun dag zodanig
organiseren dat ze thuis niet of nauwelijks huiswerk hoeven te maken. Meer informatie (ook over Building Learning Power) kunt u vinden op
www.hvc.nl/hvx.
 
Bij HVX maken jongeren met verschillende cognitieve niveaus en leeftijden deel uit van coachgroepen die bestaan uit maximaal 18 leerlingen. U gaat zich specifiek bezighouden met het coachen van de leerlingen uit uw coachgroep en u zet zich als vak-expert in
bij het begeleiden in inspireren van leerlingen op het gebied van wiskunde. Een lesgevende taak maakt daar onderdeel van uit. Qua verdeling moet u denken aan ongeveer 40% individuele coaching en 60% wiskunde.
 
De werkdag bij HVX begint iedere ochtend om 08.30 uur. Leerlingen werken van 09.00 tot 14.30 aan hun ontwikkeling, uw dagen als teamlid eindigen in het algemeen om 16.30 uur. Één middag in de week is er een teambijeenkomst waar de voortgang van leerlingen wordt
besproken en gezamenlijk wordt gewerkt aan ontwikkeling van ons onderwijs en het vergroten van onze expertise.

Bekijk een impressie van wat de coachingsfunctie inhoudt door hier te klikken.

U bent in het bezit van een eerste- of tweedegraads onderwijsbevoegdheid (of studerend hiervoor) en wilt uw kennis gebruiken om het leren van jongeren te begeleiden en te stimuleren. Voor deze vacature zijn wij specifiek op zoek naar:

  • Wiskunde (eerste- en tweedegraads)

Het is belangrijk dat u zelfstandig kunt werken, helder communiceert en veel verantwoordelijkheid op zich wilt en kunt nemen. Uw voornaamste taak bij HVX is het coachen van leerlingen, hen begeleiden bij alle ups en downs die zij op hun leerroute tegenkomen
of die u als coach zelf voor hen creëert. Als u daar nog geen ervaring mee heeft, kunt u dat van en met uw collega’s leren.
 
Hebt u zich verdiept in HVX en Building Learning Power en wilt u zich inzetten om deze nieuwe onderwijsvorm te helpen slagen, dan zijn wij op zoek naar u. U realiseert zich hierbij dat het onderwijs nog volop in ontwikkeling is en dat dit een extra tijdsinvestering
vraagt.

Solliciteer