Wiskunde (eerstegraads) in Honselersdijk

Als jij aan jouw droombaan in het onderwijs denkt, waar denk jij dan aan?
 
Kleine klassen? Gemotiveerde leerlingen? Meedenken in het ontwikkelen en uitvoeren van modern onderwijs? Goede faciliteiten? Samenwerken met collega´s vanuit heel Europa en zelfs heel de wereld?
 
Grijp dan deze unieke kans!
 
De Vrije Christelijke School Westerlee (OneSchool Global The Hague Campus) biedt al deze aspecten en meer! Wij zijn een kleine privéschool (met momenteel 17 leerlingen in het basis- en voorgezet onderwijs, waarvan 10 in het VO), vallend onder de internationale
scholengemeenschap OneSchool Global, waar zelfsturing van de leerling centraal staat.
 
Wij helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot een zelfstandig individu door hen te coachen naar zo veel mogelijk zelfgestuurd leren. Ons speerpunt is onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de rest van hun volwassen leven, en daarbij, naast
kennis, ook hun vaardigheden te versterken. Wij werken graag samen met onze collega´s vanuit heel Europa en soms zelfs vanuit andere werelddelen.
 
Wij zoeken:
Een docent met een moderne kijk op het onderwijs, met een (eerstegraads) bevoegdheid in wiskunde, die enthousiast is om binnen onze school de leerlingen op te leiden voor het staatsexamen op havo/vwo-niveau voor wiskunde (A).

Wij verwachten dat de docent:

  • Flexibel is en graag meedenkt in het ontwikkelen en uitvoeren van modern onderwijs;
  • Coachend kan lesgeven;
  • Het uiterste uit de leerlingen kan halen door intrinsieke motivatie aan te spreken;
  • Digitale vaardigheden bezit waardoor hij/zij lessen kan ontwerpen binnen onze digitale leeromgeving;
  • Vooral enthousiast is en geniet van het werken met de leerlingen.
  • Respect heeft voor de levenswijze van de leerlingen en hun ouders.

(De Vrije Christelijk School Westerlee is een Christelijke school, opgericht uit de bezorgdheid van de ouders over het morele verval in de samenleving en de wens hun kinderen van deze invloeden te willen beschermen. De school heeft een klein aantal leerlingen
en is een erkende b3 school voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Op onze school werken wij op basis van wederzijds respect. Er wordt van de docent niet verwacht dat hij/zij er dezelfde inzichten dan wel levenswijze op na houdt.)

Wij bieden:

  • Unieke werksituatie door het kleine aantal leerlingen.
  • Unieke werksituatie door de samenwerking met scholen in Europa en erbuiten.
  • Een prettige sfeer met gemotiveerde leerlingen en leerkrachten, gevestigd in een mooi gerenoveerd schoolgebouw.
  • Modern onderwijs, waarbij gebruik gemaakt wordt van Canvas, een digitale leeromgeving, om leerlingen op te leiden tot zelfgestuurde leerlingen.

Altijd als ZZP-er willen werken in het onderwijs? Bij OneSchool Global is dat mogelijk!

Solliciteer